Sök

Våra tjänster

Performance Management

Tunnelseende eller helikopterperspektiv? Med rätt instrument får du bättre översikt över ditt företag. 
 
Styr upp era viktigaste dolda värden
Ägnar du och din ledningsgrupp mycket tid åt att diskutera och följa upp finansiella siffror och resultat? I så fall är ni långtifrån ensamma. Många företagsledningar ägnar alltför stor tid åt detta istället för vad som egentligen skapar framgång i företaget. Vi talar då om företagets viktigaste dolda värden, så kallade intangibles (t.ex. varumärke, medarbetare, processer och kultur).

Hur kommer det då sig att företagsledningar inte ägnar mer tid åt dessa värden? En anledning är att den icke-finansiella informationen varken är lättillgänglig eller välstrukturerad. Den kan dyka upp närsomhelst och består oftast av långa Power-Point presentationer (hur såg er senaste kundundersökning ut?). Informationen kan även leda till att företagsledningen blir händelsestyrd, det vill säga man diskuterar till exempel bara medarbetare precis efter att medarbetsundersökningen genomförts.

 

För att kunna följa upp de mest relevanta dolda värdena på ett strukturerat och kontinuerligt sätt behöver företagsledningar ett lättöversiktligt verktyg. Intangibles Dashboard är en instrumentbräda som syftar till att ledningsgruppen skall kunna få ett bättre underlag för att följa upp och fatta beslut om sin organisations dolda värden. Om du saknar ett kontinuerlig och tydlig helhetsbeskrivning över din organisations intangibles, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Har du kontinuerlig översikt över det som faktiskt skapar värde för organisation?

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Intangibles Dashboard?

 

Kontakta: Henrik Martin
Telefonnummer: 070-260 33 00

 

Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009