Sök

Våra tjänster

Organizational Development

Höj verkningsgraden i organisationen
Vilket företag vill inte ha en fungerande och effektiv organisation? Problemet brukar inte vara brist på vilja, utan att man saknar en plattform att utgå ifrån för att kunna fatta rätt beslut. 

Det är varje ledningsgrupps ansvar att maximera sin organisations effektivitet. Som ledare går ju det dagliga arbetet till största del ut på att trimma och utveckla så kallade intangibles, det vill säga, företagets dolda värden. Arbetet inkluderar en mängd beslut om vad som ska prioriteras och vilka aktiviteter som skall sättas igång och följas upp.

För att man ska kunna fatta rätt beslut och fokusera på rätt områden, behövs det en samsyn i ledningsgruppen. Därför startar vi på Intellectual Capital ofta våra projekt med en genomlysning av organisationens dolda värden, till exempel med hjälp av vårt unika verktyg IC Rating™. Där beskriver vi hur väl organisationen fungerar idag, vilken innovationskraft som finns och vilka risker som föreligger. Det ger en ovärderlig grund att stå på för att sedan kunna fatta beslut om vilka aktiviteter som behöver prioriteras.

 

Företagsledningar över hela världen använder sig av våra unika lösningar för att höja verkningsgraden i organisationen och minska riskerna, och se till att organisationens dolda värden utvecklas i linje med de strategier som är lagda. Vårt angreppssätt har bevisat sig fungera i alla typer av organisationer och i alla länder vi hittills har prövat.

 
Hur effektiv är din organisation?


IC Store Management

IC Store Management är en ny lösning som vi nu lanserar i Sverige efter stora framgångar på den japanska marknaden. Vi hjälper detaljhandelsföretag att bli ännu bättre på styra och utveckla sina butiker. Även här fokuserar vi på de dolda värdena som ligger till grund för det finansiella värdeskapandet.

 

Kontakta Stina Ramberg Dahl, om du vill veta mer.

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Vill du veta mer?

Vill du vill veta mer om vårt unika sätt att utveckla organisationer?

Kontakta:
Stina Ramberg-Dahl
Telefonnummer: 070-820 53 31

 

Länkar

Läs mer om IC Rating(TM) på 12MANAGE

Intellectual Capital Rating (Värdering av intellektuellt kapital)(IK)

Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009