Sök

Våra tjänster

Merger and Acquisitions

Står du inför ett företagsförvärv? Då kan det vara bra att veta vad du egentligen betalar för.

 

Värdera ett företags dolda tillgångar rätt
Står du inför, eller har ert företag nyligen genomfört ett förvärv av ett annat företag? Vi erbjuder ett antal unika lösningar för att maximera effekten av detta förvärv. Dessa lösningar har även visat sig vara mycket värdefulla vid fusioner, där organisationer på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt ska slås samman.
 
Vid företagsförvärv och fusioner framstår vikten av organisationers dolda tillgångar extra tydligt. Det du betalar för är egentligen inte så mycket av det som står med i balansräkningen, utan snarare det som inte står med där. Det är företagets dolda värden, så kallade intangibles, du faktiskt betalar för.
 
På Intellectual Capital hjälper vi våra kunder att genomföra en så kallad Intangibles Due Diligence, som är en kartläggning av företagets samtliga intangibles med hjälp av vår unika analysplattform.

 

Denna kartläggning resulterar i en mycket konkret och tydlig bild över hur väl en organisations dolda värden fungerar idag, vilken innovationskraft organisationen har, samt vilka risker som finns. Denna lättillgängliga och strukturerade information har ett mycket högt värde eftersom den bekräftar om man värderat ett företags dolda tillgångar rätt.

Efter genomfört förvärv blir vi oftast ombedda att så snabbt som möjligt maximera effekterna av förvärvet. Vi genomför då projekt för att höja den operationella effektiviteten, eller för att förena olika företagskulturer. Nyckeln till framgång är att så snart som möjligt synliggöra och utveckla organisationernas dolda värden, vilket är något som vi har en lång och gedigen erfarenhet av.
 
Hur ser du till att maximera effekten av dina förvärv?

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Intangibles Due Diligence?

 

Kontakta: Henrik Martin
Telefonnummer: 070-260 33 00

 

Ladda ner produktblad (PDF)
Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009