Sök

Våra tjänster

Employer Branding

Bli en attraktiv arbetsgivare

Allt fler företag inser vikten av att vara attraktiva arbetsgivare för såväl befintliga som potentiella medarbetare.

 

Employer branding är ett förhållandevis komplext område, eftersom det baseras på hur man agerar internt såväl som externt. Internt handlar det till största del om management i allmänhet: hur organisationens ledare motiverar och utvecklar sin personal på bästa sätt. Externt handlar det mer om hur man kommunicerar sina löften som arbetsgivare.

Dessa två delar får ju givetvis inte vara alltför osammanhängande, för trovärdighetens skull. Samtidigt skall kommunikationen, såväl internt som externt, hänga ihop med den övriga kundkommunikationen.

 

Det är just i sådana här komplexa situationer vår unika analysplattform kommer bäst till sin rätt. Vi kan med hjälp av den kartlägga organisationens människor, relationer och processer, och på så sätt komma fram till vilka de mest prioriterade områdena är för employer branding arbetet. Självklart hjälper vi också till att genomföra de förändringar som krävs.

 

Vet du vad du behöver göra för att bli en mer attraktiv arbetsgivare?

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Vill du veta mer?

Vill du veta mer hur vi utvecklar din Employer Branding?

 

Kontakta: Henrik Martin
Telefonnummer:
070-260 33 00

Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009