Sök

Våra tjänster

Corporate Culture

Hur kommer det sig att folk klär sig, talar och uppför sig som de gör på just ditt företag? Kan du inte med säkerhet svara på dessa frågor, finns risken att företagskulturen inte är helt optimerad för era mål.


Bygg upp eller förstärk företagskulturen
En organisations kultur brukar beskrivas utifrån tre perspektiv. Man pratar om beteenden i en organisation (exempelvis vid möten), gemensamma antaganden som visar på orsaker bakom dessa beteenden, och uttalade företagsvärderingar som finns nedskrivna i styrdokument och policys.
 
Företagskultur är något som bara finns där, men som är svårt att bilda sig ett begrepp om. Den visar till exempel hur processer används, information delas och hur kunder behandlas. En företagskultur kan både hjälpa och stjälpa en organisation och är oftast djupt rotad i organisationen. En dålig företagskultur kan förhindra att mål uppnås och skapa konflikter i organisationen. Som tur är går det att bygga upp nya företagskulturer alternativt förbättra dem.
 
Intellectual Capital hjälper företag att förstå hur deras företagskultur fungerar genom att göra en diagnos av företagskulturen. Först görs en nulägesbeskrivning då bland annat svagheter och styrkor identifieras inom organisationen. Därefter presenteras lösningar och förslag att uppnå målet på.
 
När man vet att det kommer att uppstå friktion eller konflikter i ett företag kan en diagnos av företagskulturen förhindra att problemen uppstår. Exempel på detta kan vara i samband med en ihopslagning av två företag, när kostnadsnedskärningar måste ske eller inför en omorganisering.

Hur styr och utvecklar du din organisations företagskultur?

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi hjälper dig linjera företagskulturen med affärsmålen?

 

Kontakta: Peder Hofman-Bang
Telefonnummer: 070-756 43 36

 

Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009