Sök

Våra tjänster

Våra tjänster

Omvärldens snabba förändringstakt ställer stora krav på att organisationer ständigt anpassar sig.

 

Framförallt måste man som ledare fundera på hur man bäst anpassar sina människor, relationer, och processer till de nya förutsättningarna. Vi kallar det intangibles management. 

 

Vår erfarenhet av hundratals projekt världen över, visar dock att företag generellt sett är ganska dåliga på att utveckla sina intangibles på ett strukturerat sätt. Det beror oftast på att dessa värden inte är synliga.

Det är där vi på Intellectual Capital Sweden kommer in, med hjälp av vår unika analysplattform. Vårt syfte är alltid att öka våra kunders produktivitet och lönsamhet.

Läs mer om våra olika tjänsteområden i vänsterkolumnen.

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Kontakta oss

Kontakta gärna oss

Om du vill ha mer information eller vill boka tid för ett möte.

 

Kontakta oss
Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009