Sök

Om oss

Vårt synsätt

Omvärlden förändras. Globalisering, finanskris, nya teknologier, avregleringar, krav på socialt ansvarstagande, och klimatdebatten: allt verkar hända på samma gång just nu.

 

Världen har väl i och för sig alltid förändrats, men vilken kund vi än pratar med håller med om att världen ändrar sig snabbare än någonsin just nu, oavsett om de befinner sig i Hong Kong, Frankfurt, eller Boston.

 

I en föränderlig värld måste man anpassa sig för att fortsätta vara framgångsrik. Det handlar framförallt om anpassning inom fyra områden:

 

1. Strategier: Har jag rätt strategier i förhållande till marknadens förutsättningar? Är mina förnyelseansträngningar tillräckligt starka?

 

2. Människor: Har mina medarbetare rätt kompetens även för framtiden? Har jag rätt slags ledarskap för att driva förändring?

 

3. Relationer: Hur förändras mitt varumärke nu? Har jag rätt leverantörer även för framtiden? Är min kundbas framtidssäkrad?

 

4. Processer: Vilka affärskritiska processer måste jag anpassa för att möta den nya omvärlden? Vilka stödjande processer måste förbättras p.g.a. nya krav?

 . 

Det är faktiskt så att alla företag står inför utmaningen att anpassa sig inom dessa fyra områden. Vi kallar det intangibles management, ett begrepp vi har lånat från engelskan.

 

För att klara av anpassningen krävs en gedigen analys. Det är det vi hjälper till med. Vår unika analysplattform hjälper företag att på ett mycket kostnadseffektivt sätt förstå hur dessa tre områden fungerar i nuläget, och hur väl de samverkar. Vi identifierar också risken att de skall försämras. Vi kan till och med se om innovationen inom respektive område är tillräcklig.

 

Bokföring och finansiell rapportering är per definition historisk, den speglar sånt som redan hänt. Att enbart titta på detta för att värdera och styra en organisation är som att köra bil genom att enbart titta i backspegeln.

 

Vi vill komplettera bilden med tre framåtriktade perspektiv: effektivitet, risk, och förnyelseansträngningar.

 

 

Vår analys kan användas till att driva ett antal nyckelfrågeställningar inom organisationen. Ibland handlar det om att skapa en effektivare organisation. Ibland om att förändra företagskulturen i sin helhet. Ibland om att få en bättre styrmodell för sådant som inte är av finansiell karaktär.

 

Vår datainsamling består av strukturerade djupintervjuer och granskning av företaget och dess affärsmiljö.

  • Urvalet av respondenter lägger vi mycket tid på. Vi måste hitta de intressenter som kan mest om företaget/affärsmiljön (såväl interna som externa).
  • Skulle vi få jäviga intressentindivider så syns det direkt i databasen (stor standardavvikelse), och vi kan välja att ta bort dem.
  • Insamlingen av data kan ta både kortare och längre tid. Det beror på framför allt på vilken tillgång vi får till intressenterna.
  • Det externa perspektivet är ofta det som avgör ett företags framgång, därför vinnlägger vi oss om att merparten av intervjuerna är externa.

Läs mer under Våra Tjänster!

 

Vår internationella blogg

Blogg

Tillsammans med några av våra internationella partners driver vi en spännande blogg om intangibles (företagets värdeskapare).

 

Läs blogg
Intellectual Capital Sweden | Kungsgatan 66, 6tr, 111 22 Stockholm, Sweden | Tel +46 8 612 91 00. Fax +46 8 612 91 12 | mail@intellectualcapital.se | Intellectual Capital Sweden © 2009